Hoe wordt er omgegaan met mijn gegevens?

Dit is de webshop van Beatrijs Smulders (www.beatrijssmulders.nl)
Ons bedrijfs- & postadres is Binnenkant 23, 1011BH Amsterdam.
Ons Inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel is 34374894
Ons B.T.W.‐nummer is NL022205020B01
Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch alleen uw ip‐adres en niet uw
e‐mailadres.

Bij een bezoek aan onze website bewaren wij
‐ uw domeinnaam, maar niet uw e‐mailadres als u een bezoek brengt aan onze webpagina
‐ uw e‐mailadres als u dit aan ons communiceert
‐ alle informatie die u vrijwillig verstrekt hebt (bijvoorbeeld onderzoeksinformatie en/of siteregistratie)

De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor
commerciële doeleinden.
Op deze site gebruiken we cookies (een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een
Internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de
sporen bij van de bezochte Internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek)
‐ om uw voorkeuren te registreren
‐ om informatiesessies te registreren, zoals informatie over hetgeen u toevoegt aan uw
boodschappenlijst
‐ om informatie te registreren die eigen is aan u,zoals de webpagina’s die u geraadpleegd hebt om
naar onze site te gaan
‐ om de inhoud en de presentatie van de site aan te passen op basis van uw browsertype of van
andere informatie die door de browser verstuurd wordt

We hebben geen partnerschappen of speciale relaties met derden op internet.
Als wij uw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de
coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT‐sector.
Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of
de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site.
Hoe neemt u contact met ons op in verband met ons privacybeleid ?
Als u wenst te reageren op ons privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen
‐ Per email: shop@beatrijssmulders.nl
‐ Per telefoon: 06 111 222 33
‐ Per brief: Binnenkant 23, 1011BH Amsterdam

Over communicatie per e‐mail
Als u in de toekomst geen e‐mails wenst te ontvangen van ons bedrijf, kunt u contact met ons
opnemen op het hierboven vermelde adres.

Over communicatie per brief
Als u ons via het web uw postadres meedeelt,
‐ kunt u van ons periodieke mailings ontvangen, met informatie over producten en diensten. Als u
dergelijke mailings niet wenst te ontvangen, kunt u contact met ons opnemen op het hierboven
vermelde adres.

Over communicatie per telefoon
Als u ons uw telefoonnummer meedeelt via het web, zal ons bedrijf u alleen telefonisch contact met
u opnemen als dit nodig is om u te informeren over de bestellingen die u online geplaatst hebt.
Indien u geen geadresseerd reclamedrukwerk en/of geen commerciële telefoontjes (meer) wenst te
ontvangen, kunt u dat kenbaar maken via de website van de Stichting Infofilter: www.infofilter.nl.
Ons bedrijf kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien
zijn in ons privacy‐beleid. In dat geval, zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te
gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons
reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname
te weigeren.

Op verzoek verlenen wij aan de bezoekers van onze site toegang tot alle informatie die wij van hen
bijhouden. Als u toegang wenst tot deze informatie, gelieve u contact met ons op te nemen op het
hierboven vermelde adres.

Op verzoek bieden wij de bezoekers van onze site de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens
die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als u uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, gelieve
u contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres.
Als u vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacybeleid, neem dan contact op met
‐ ons bedrijf zelf, op het hierboven vermelde adres
– wij gebruiken de verzamelde gegevens om de bestelling correct af te handelen

Geef een reactie

Je email adres wordt niet gepubliceerd. Required fields are marked *

Post comment