Terugdringen van onnodige medische indicaties/ verwijzingen tijdens de baring

Bijscholing / workshop voor verloskundigen en kraamverzorgenden 

 

Doel

Het begeleiden van barende vrouwen gedurende de hele ontsluitingsperiode met als doel om onnodige ingrepen en pijnbestrijding tijdens de bevalling te voorkomen.

Doelgroep

Verloskundigen en  kraamverzorgenden en verloskundigen.  Student-verloskundigen en leerling kraamverzorgenden zijn van harte welkom.

Het is een twee-daagse workshop met 50% theorie en 50% praktijk.

Veel aanschouwelijk onderwijs! Zie foto’s en meer informatie.

Aanmelden

Aanmelden per email:  mail@beatrijssmulders.nl

Over de workshop

Het bieden van continuïteit van zorg, zowel tijdens de gehele ontsluiting, de baring als ook gedurende de eerste uren ná de bevalling, is bij uitstek de taak van de verloskundige samen met een kraamverzorgende. Het begeleiden van een vrouw tijdens de gehele ontsluiting stelt aan de kraamverzorgende andere kwaliteiten, andere vaardigheden en een andere inzet dan het puur assisteren van de verloskundige tijdens het laatste stukje ontsluiting, het persen en het kraambed.

Het gaat hier over emotionele ondersteuning van de barende vrouw. Dat gebeurt met name in de vorm van rustig en aandachtig aanwezig zijn. Maar ook bijvoorbeeld door massage, door de barende te motiveren om door te gaan en haar te helpen op een positieve manier de pijn van de weeën te hanteren.

Het begeleiden van de barende vrouw gedurende de gehele ontsluitingsperiode stelt ook andere eisen aan de samenwerking tussen kraamverzorgende en verloskundige. De meeste kraamverzorgenden zijn momenteel helaas niet  voldoende toegerust om deze taak op zich te nemen. De huidige scholing schiet daarin vaak te kort, omdat de docenten nog nauwelijks praktijkervaring hebben.

Verloskundigen kunnen tegenwoordig extra zelfvertrouwen gebruiken om tijdens de zwangerschap en de bevalling minder medische indicaties te maken. Vrouwen van nu zijn meer onzeker. Juist in deze tijd is het een kunst om vrouwen zo veel mogelijk te ondersteunen en te stimuleren zodat pijnbestrijding niet nodig is.  Deze workshop helpt hierbij.

Docent Beatrijs Smulders: Zij heeft meer dan 3000 bevallingen begeleid. Smulders is publiciste, auteur & oprichter Geboortecentrum Amsterdam. Ze heeft 6 bestsellers geschreven over zwangerschap, bevalling en het eerste jaar na de bevalling. Zij heeft een jarenlange ervaring met het geven van workshops, lesgeven en het houden van lezingen in binnen- en buitenland. Het leuke van haar manier van communiceren is dat zij altijd weet te inspireren en enthousiasmeren.

Samenwerking verloskundigen en kraamverzorgenden helpt onnodige medische indicaties terugdringen .

De workshop is een waardevolle update en uitbreiding van het vak kraamverzorgende. Het is tevens een nieuwe inspiratie voor verloskundigen om weer extra enthousiast voor het vak  te worden.  Deze inspiratie kunnen verloskundigen momenteel goed gebruiken, omdat dit hen kan helpen bij het terugdringen van het te hoge percentage onnodige medische indicaties tijdens de ontsluiting en uitdrijving. Bovendien mogen verloskundigen vrouwen na vijf centimeter niet meer alleen laten. Verloskundigen hebben kraamverzorgenden tijdens de ontsluiting daarom weer nodig.  Een betere samenwerking tussen verloskundigen en kraamverzorgenden tijdens de ontsluiting kan hieraan een belangrijke bijdrage leveren. De kraamverzorgende kan al in een vroegere fase van de ontsluiting worden ingezet en kan de verloskundige vervangen wanneer zij tijdens de ontsluiting nog weg moet naar een andere cliënte. Telefonisch houdt zij contact met de verloskundige en overlegt over het wel en wee van de barende vrouw. De aanwezigheid van een doula-kraamverzorgende biedt de barende vrouw bij een thuisbevalling extra veiligheid en continuïteit, waardoor de ontsluiting gemakkelijker doorzet en verloopt. Willen verloskundigen in de nabije toekomst kraamverzorgenden eerder bij de bevalling gaan inzetten, dan is zeker een landelijke bijscholing van kraamverzorgenden door verloskundigen nodig.

Inhoud van de workshop

Theorie en voorbeelden uit de praktijk worden afgewisseld. Aan de hand van oefeningen en praktijkvoorbeelden wordt in groepsverband geleerd hoe met verschillende situaties tijdens de bevalling om te gaan.

Onderwerpen die aan de orde komen:

 • De functie van de bevallingshormonen. Wat is het normale verloop?
 • De functie van pijn en hoe overtuig je een vrouw? Zowel tijdens de zwangerschap als tijdens de bevalling? Hoe overtuig je haar echtgenoot?
 • Stoorzenders tijdens een bevalling
 • De betekenis en functie van pijn tijdens de bevalling
 • Rol van de ademhaling. Hoe kan de ademhaling ingezet worden om de pijn op te vangen?
 • Welke houdingen helpen bij het opvangen van de pijn? Welke houdingen, handelingen en ingrepen geven verlichting?
 • Massage, acupressuur en voetreflexmassage.
 • Abnormale pijn, pijnstilling en pijnbestrijding. Hoe ga je er mee om?
 • Hoe herken je de lichaamstaal van de barende vrouw? Wat is de rol van je eigen lichaamstaal? Wat is het effect van je eigen stress op de barende vrouw?
 • Hoe bescherm je je eigen grens en die van de barende vrouw? Hoe volbreng je de bevalling bij moeizame mensen?
 • Hoe kan je eigen houding bijdragen aan het vertrouwen van de vrouw? Hoe kun je de sfeer verpesten en de weeën juist blokkeren?
 • Hoe kunnen kraamverzorgende en verloskundige het beste samenwerken?  Hoe en wanneer roep en informeer je de verloskundige?
 • De psychologie van de baring. De invloed van bevallingstrauma’s op  volgende bevallingen Waardoor kunnen  trauma’s veroorzaakt worden?
 • Hoe werkt trauma-verwerking tijdens de bevalling?
 • De invloed van incest ervaringen en seksueel misbruik op het verloop van de bevalling en hoe daar meer om te gaan.
 • Post-traumatische stress-stoornissen na de bevalling in het kraambed
 • Stress-verlaging tijdens de baring met behulp van massage
 • Verhoging van oxytocine productie tijdens de baring door o.a.massage
 • Hoe kun je onnodig verwijzen voorkomen? Hoe ga je om met je eigen angst en vertrouwen om door te gaan in plaats van te snel naar het ziekenhuis doorverwijzen? Wanneer doorgaan en nog niet insturen en wanneer absoluut wel?
 • Omgaan met je eigen angsten en die niet projecteren op de bevalling. Ontspanningsoefeningen voor verloskundigen tijdens de bevalling.
 • Goed voor jezelf zorgen tijdens de bevalling
 • Hoe creëer je rust, intimiteit en de meeste continuïteit
 • Complicaties tijdens de ontsluiting en de uitdrijving en de rol van de kraamverzorgende als assistant van de verloskundige
 • Hoe werkt de bevalling door na de bevalling in het kraambed: luisteren naar het bevallingsverhaal en hoe te reageren.

Duur workshop , locatie & kosten

Twee dagen van 10.00 – 16.30 uur met één uur pauze, koffie en thee.

Lunch zelf meenemen.

Locatie: geboortecentrum Amsterdam

Kosten voor de tweedaagse workshop:€ 375,- pp

Deze prijs is exclusief BTW, reiskosten en eventuele overnachting.

Data

Nader overeen te komen.

Kleding

Gemakkelijke kleding, trainingsbroek of legging en warme sokken of huisslofjes. Zie foto’s

Aanmelden

Aanmelden per email:  mail@beatrijssmulders.nl

De workshop gaat door wanneer er voldoende aanmeldingen zijn.